Wie zijn wij


onze Patroon

James Ensor:  Vlaamse kunstschilder van het symbolisme

Hij wordt algemeen erkend als de belangrijkste vernieuwer van de moderne kunst in België,

een dissonante individualist die zich niet gemakkelijk liet onderbrengen in een of andere kunstrichting.

James Sidney Edouard - baron Ensor

Meester-sarcast van de Belgische schilderkunst

(Oostende, 13 april 1860 - aldaar, 19 november 1949)


De opstart - historiek

Kiwanis Oostende Ensor zag het daglicht op zaterdag 15 mei 1999 tijdens een gewone samenkomst van vijf vrienden die iets wilden ondernemen voor de gemeenschap.

De ervaring en steun van een internationale organisatie was onontbeerlijk, waarbij de vraag en keuze naar Kiwanis International ging.

De twee reeds opgerichte Oostendse Kiwanis Clubs, Noordzee en Mercator, werden aangesproken om Kiwanis Oostende Ensor bij te staan als peterclubs, wat met enthousiasme door hen aanvaard werd. Deze verwezenlijking was niet haalbaar geweest zonder de nodige raad en bijstand van de twee Peterclubs, Kiwanis Oostende Noordzee en Kiwanis Oostende Mercator.

De Keure-overhandiging, Charter van Kiwanis Oostende Ensor, gebeurde op zaterdag 8 april 2000 tijdens een Academische zitting in het Thermae Palace

"Het was natuurlijk sterk de vraag als er, naast de reeds sterk aanwezige en gevestigde serviceclubs in Oostende, nood was voor een nieuwe club. Onze opinie is dat er nooit te veel vrijwilligers, idealisten zullen zijn om de kansarmen bij te staan in onze gemeenschap en over de hele wereld." (citaat uit het voorwoord van stichtend voorzitter Roland Ghaye

Van bij de start zijn de Kiwanis Ensor leden dan ook niet bij de pakken blijven zitten. Naast het hoofddoel om een (h)echte vriendschapsband te creëren, heeft de jonge club ook al gescoord op sociaal gebied, door via een Kerstactie met verkoop van knuffeldiertjes, de opbrengst integraal te schenken aan Poverello.

De basis van een goede Kiwanisgeest was geboren.

... and the story continues ...

Onze sociale projecten door de jaren heen 

Naast onze eigen projecten, nemen we ook deel in Nationale en Internationale Projecten van Kiwanis Benelux en Kiwanis International

 • Een meisje lijdend aan een zware spierziekte waarvoor   onze tussenkomst van €12.395.
 • Een kindje met een ernstige verlamming kon rekenen op   onze steun ten bedrage van € 7.436.
 • Drie blindegeleide honden voor slechtzienden ten   bedrage van € 28.592 geschonken aan de “Vrienden der Blinden” te Koksijde
 • Ook het welgekende werk Poverello kon rekenen op onze   medewerking.
 • Verder sponsorden wij de watersportkampen van het   MPI   De Haan
 • Aankoop van 2 strandjutters voor mindervaliden,   geschonken aan de stad Oostende. ± € 2.000.
 • Slaapopvang voor kinderen in de sloppenwijken van Rio De Janeiro
 • Special Olympics van Kiwanis België/Luxemburg.
 • De psychotherapie voor vier kinderen, lijdend aan ADHD,   werd door Kiwanis Oostende Ensor ten laste   genomen. ± € 11.500.
 • De steun aan OASIS (centrum voor mishandelde vrouwen)  + een actie   voor schoolgerief voor hun kinderen
 • Financiële steun voor 3 ALS-patienten voor elk € 1.860. 
 • Voor een persoon uit Jabbeke stortten we € 1.860 aan de “Vrienden der Blinden” te Koksijde voor tussenkomst van een   blindegeleide hond.
 • Make a wish (€1.250) (Vrijwilligerswerk) : Zij bieden kinderen tussen 3 en 18 jaar, die lijden aan een levensbedreigende ziekte, de kans hun dierbaarste wens uit te spreken.
 • Tanderuis (€1.250) Thuisbegeleidingsdienst voor personen   met autisme
 • Kiwanispoppetjes (€ 2.600) Poppetjes waarop de   behandelende arts de ingreep of de ziekte aanduidt. Kinderafdelingen ziekenhuizen Oostende
 • Ziekenhuisclowns (€ 1.250) Clowns die het ziekenhuisverblijf   van de kinderen iets aangenamer proberen te maken.  Kinderafdelingen ziekenhuizen Oostende 
 • Lichtbaken Oostende (€ 2.000) “Wat licht en warmte brengen in de kille, sombere levensdagen van de Oostendse minderbedeelden”
 • Heropbouw dorp Sri Lanka (€ 1.000) n.a.v. de Tsunami   (huizen, boten, ...)(voor de mevrouw uit Tremelo die in   verschillende reportages op televisie aan bod kwam)
 • Speel-o-Theek   aangepast speelgoed voor mindervalide kinderen
 • Ariannefonds     begeleiding van leukemie patiënten
 • Het Greet Rouffaer Huis  opvangcentrum voor brandwonden patiënten ---
 • Blindegeleide hond voor de Vrienden der Blinden te     Koksijde  €10.000   (2007-2008)
 • De Katrol begeleidt kansarme kinderen   €2.500, 2.500,…
 • Vrouwenwerking €2.500 – De Dreve  -  Oase  -  Stiep  Doelgroep  Alle vrouwen die dakloos/thuisloos zijn (met of zonder kinderen). Opvang, ondersteuning,    zoeken naar een geschikte woning. Papieren in orde brengen. Speciale werking mbt prostitutie   problematiek.
 • Een Hart voor West Vlaanderen 500 EURO/jaar
 • Speel-O-Theek 1.000 EURO;  De speel-o-theek benadrukt hoe nodig het is dat   kinderen kunnen spelen. Spelen draagt bij tot de   algemene ontwikkeling, de taal en de motoriek van kinderen.
 • Carl Boenders 
 • BLOSO Kamp kansarme kinderen tijdens de paasvakantie   op verlof sturen met BLOSO
 • projecten werkingsjaar 2015-2016 

 • MPI de Haan / Hippotherapie:Paarden zijn heel gevoelig en zijn dus zeer geschikt om met kinderen te werken.
  De dieren hebben een helende en krachtige invloed op de kinderen.
 • Speel-O-theek:  Ontlenen van speelgoed voor kinderen met handicap en mogelijkheid om ter plaatse te spelen in de speciaal voorziene ruimtes.
 • Okido: Project van Kiwanis Oostende Mercator die we samen met Kiwanis Oostende Noordzee en Stad Oostende steunen. Dus de 3 Kiwanis clubs van Oostende samen met Stad Oostende: UNIEK 
 • Optimistje: Kinderdagverblijf: Peuters op zoek naar extra NATUURBELEVING 
 • Special Olympics: Kiwanis Belgium-Luxembourg steunt dit sedert 1980 Ten voordele van de integratie van personen met een mentale handicap.
 • Tsjernobylkinderen: Gezondheidsvakanties voor Tjernobylkinderen.
 • Kiekafobee: Steun aan het Kinderkankerfonds UZGent. Ten voordele van gezinnen met een kind met kanker om vakantie weer mogelijk te maken, gezinsbanden aan te halen, mooie momenten in gezinsverband te creëren. 
 • Special Olympics

 • Deze bekende sportmanifestatie voor andersvalide kinderen wordt georganiseerd door het Kiwanis district België-Luxemburg.

  We hebben uw steun nodig om de 3000 atleten, 1000 begeleiders en 500 vrijwilligers de nodige infrastructuren, accommodatie en steun te bieden.

  "Special Olympics Belgium" spant zich in om,  door middel van sport,

  andersvaliden te helpen integreren en zich te overtreffen.

 •  

  … and the story goes on ...